Kurullar

TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Özcan BÖR - Başkan
Adalet Meral GÜNEŞ - Başkan Yardımcısı
Meryem ALBAYRAK - Genel Sekreter
Hüseyin GÜLEN - Sayman
Ayşegül ÜNÜVAR - Üye
Şule ÜNAL CANGÜL - Üye
Ali FETTAH - Üye