Bilimsel Program

24 Mayıs 2023 Çarşamba
SAAT SALON
13:15 - 13:30 AÇILIŞ
Prof. Dr. Özcan Bör, Prof. Dr. Adalet Meral Güneş
13:30-14:00 100. Yılında Cumhuriyet ve Tıp
Prof. Dr. Nejat Akar
ESKİ BAŞKANLARDAN YENİ KONULAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özcan Bör, Prof. Dr. Ömer Devecioğlu
14:00-14:30 Yenidoğanda Hemostaz
Prof. Dr. Tiraje Celkan
14:30-15:00 Yenidoğanda Tromboz
Prof. Dr. Namık Özbek
15:00-15:30 Yenidoğanda Sitopeniler
Prof. Dr. Hale Ören
15:30-15:45 Kahve Arası
KOAGÜLOPATİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nazan Sarper, Prof. Dr. Murat Söker
15:45-16:10 Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Güncellemesi: Epidemiyoloji, Biyobelirteçler ve Yönetim
Prof. Dr. Serap Karaman
16:10-16:35 Tromboinflamasyon
Doç. Dr. Yeşim Oymak
16:35-17:00 Travma İlişkili Koagülopati
Prof. Dr. Burcu Belen Apak
25 Mayıs 2023 Perşembe
SAAT SALON
HEMOSTAZ VE TROMBOZ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet Fayik Öner, Prof. Dr. Ahmet Koç
08:00-08:20 İmmün Trombositopeni Ayırıcı Tanısında Güncelleme
Prof. Dr. Ayşenur Bahadır
08:20-08:40 İmmün Trombositopeni Tedavi Yönetiminde Güncelleme
Doç. Dr. Ersin Töret
08:40-09:00 Teknolojik Gelişmelerle Hayatımıza Giren Yeni Tanı: E-Tromboz
Doç. Dr. Nilgün Eroğlu
09:00-09:15 Tartışma
09:15-09:30 Kahve Arası
09:30-10:15
UYDU SEMPOZYUM / NOVONORDİSK
Başkanlar: Prof. Dr. Canan Albayrak, Prof. Dr. İlgen Şaşmaz
Dünden Yarına Hemofilinin Yanında
Prof. Dr. Gül Nihal Özdemir, Doç. Dr. Tekin Aksu
ANEMİ VE TRANSFÜZYON OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fatma Gümrük, Prof. Dr. Zeynep Karakaş
10:15-10:35 Pediatrik Hastalarda Transfüzyon: Kanıta Dayalı Kılavuzların Derlemesi
Doç. Dr. Funda Küpesiz
10:35-10:55 Nadir Görülen Anemilerde Yenilikçi Tedaviler
Doç. Dr. Yeter Düzenli Kar
10:55-11:10 Tartışma
11:15-12:00
UYDU SEMPOZYUM / TAKEDA
Başkan: Prof. Dr. Bülent Zülfikar
ADYNOVATE: Daha Uzun Etki, Aynı Güven
Prof. Dr. Kaan Kavaklı
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:45
UYDU SEMPOZYUM / NOBEL İLAÇ
Başkan: Prof. Dr. Bülent Antmen
Deferasiroks Film Kaplı Tablet ile Klinik ve Gerçek Yaşam Deneyimleri
Prof. Dr. Alphan Küpesiz
AZI KARAR ÇOĞU ZARAR: EOZİNOFİLİ, MONOSİTOZ ve LENFOSİTOZ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. H. Neşe Yaralı, Prof. Dr. Özlem Tüfekçi
13:45-14:10 Hipereozinofili; İlginç Klinik Spektrumlar ve Zorlu Tedavi
Doç. Dr. Özlem Arman Bilir
14:10-14:35 Monositoz Ayırıcı Tanısı: Sistematik Yaklaşım
Doç. Dr. Ayşen Türedi Yıldırım
14:35-15:00 Lenfopeni ve Lenfositoz: Yin ve Yang
Doç. Dr. Ebru Yılmaz
15:00-15:15 Kahve Arası
KANSERLİ ÇOCUKTA BESLENME OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erol Erduran, Prof. Dr. Selma Ünal
15:15-15:40 Kanserli Çocuğun Beslenmesi
Prof. Dr. Arzu Akçay
15:40-16:20 Kanserli Çocukta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Pros&Cons

Yararlı mı?
Prof. Dr. Yasemin Altuner Torun

Zararlı Mı?
Doç. Dr. Emine Türkkan
16:20-16:30 Tartışma
16:30-18:00 Alt Çalışma Grubu Sunumları
Kemik İliği Transplantasyonu
Kemik İliği Yetersizlikleri
Febril Nötropeniler ve Destek Tedavileri
Hematolojik Maligniteler (Lösemiler)
Laboratuvar Alt Çalışma Grubu
18:00-21:00 Sözlü Bildiri Oturumları

Sözel Bildiriler Detaylı Programı için Tıklayınız
  SB1 SB2 SB3
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ümran Çalışkan,
Prof. Dr. Arzu Akyay
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ünsal Özgen,
Prof. Dr. Can Acıpayam
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Saadet Akarsu,
Doç. Dr. İkbal Ok Bozkaya
Poster Bildiri Oturumları

Poster Bildiriler Detaylı Programı için Tıklayınız

Plazma 1 Başkanı: Prof. Dr. Nevin Yalman
Plazma 2 Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık
Plazma 3 Başkanı: Prof. Dr. Zafer Bıçakçı
Plazma 4 Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Çetin Timur
Plazma 5 Başkanı: Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç
Plazma 6 Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan
26 Mayıs 2023 Cuma
SAAT SALON
AKUT MYELOİD LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Ertem, Prof. Dr. Ülker Koçak
08:00-08:25 AML Tanısında Güncellemeler
Prof. Dr. Şebnem Yılmaz
08:25-08:50 AML Tedavisinde Güncellemeler
Prof. Dr. Sinan Akbayram
08:50-09:15 Lösemi Tedavisinin Geleceği; A Proteolysis-Targeting Chimera (PROTAC)
Prof. Dr. Birol Baytan
09:15-10:00
UYDU SEMPOZYUM / PFIZER
Zorlu Vakalarda Uyumu Arttıran Çözümler
Prof. Dr. Can Balkan, Doç. Dr. Kamuran Karaman
10:00-10:15 Kahve Arası
GENETİK OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zühre Kaya, Prof. Dr. Elif Ünal İnce
10:15-10:45 Genetik Tanı Testleri: Kime, Ne Zaman, Hangi Test?
Doç. Dr. Turan Bayhan
10:45-11:15 Klonalite Takibinde Yenilikler
Doç. Dr. Arda Çetinkaya
11:15-12:00
UYDU SEMPOZYUM / SANTA FARMA
Başkan: Prof. Dr. Yeşim Aydınok
Talasemi Yolculuğuna Farklı Disiplinlerin Bakışı ve Deferasiroks Tedavisi
Doç. Dr. Elif Güler Kazancı
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-18:00 GENEL KURUL
20:00 Akşam Yemeği
27 Mayıs 2023 Cumartesi
SAAT SALON
07:30-08:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Aral
08:00-08:30 Hematolojide Akreditasyon (HEM-TUYEK)
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
08:30-09:15
UYDU SEMPOZYUM / AMGEN
Başkanlar: Prof. Dr. Gülyüz Öztürk, Prof. Dr. Tunç Fışgın, Prof. Dr. Musa Karakükçü
Relaps/Refrakter B-ALL Tedavisinde Blinatumomab
Doç. Dr. Başak Adaklı Aksoy
HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA GÜNCELLEMELER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema Anak, Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek
09:15-09:45 Hematopoietik Kök Hücre Nakil Tipleri
Prof. Dr. Barış Kuşkonmaz
09:45-10:15 Hematopoietik Kök Hücre Nakil Endikasyonları
Prof. Dr. Gülsün Karasu
10:15-10:30 Kahve Arası
KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yıldız Yıldırmak, Prof. Dr. Hilmi Apak
10:30-11:00 Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
Prof. Dr. Didem Atay
11:00-11:30 Ağır Edinsel Aplastik Anemi
Prof. Dr. Aylin Canbolat Ayhan
OLGU KİTAPLARINDAN SEÇMELER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Davut Albayrak, Prof. Dr. Fatih Mehmet Azık
  100. Yılda Olgu Kitaplarından Seçilen Sunumlar
11:30 - 11:40 Retiküler Disgenezi Olgu Sunumu
Özlem Arman Bilir, İkbal Ok Bozkaya, Ayşe Metin, Ömer Ertekin, Şerife Mehtap Kanbur, Namık Yaşar Özbek
11:40 - 11:50 İmmün Trombositopenik Purpura Tanısı ile İzlenen Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni Tanısı Alan Bir Olgu
Esra Pekpak Şahinoğlu, Bahtiyar Şahinoğlu, Sinan Akbayram
11:50 - 12:00 Viral Gastroenterit Sonrası Lupus Antikoagülan Hipoprotrombinemi Sendromu Gelişen Bir Çocuk Olgu
Veysel Gök, Alper Özcan, Ebru Yılmaz, Musa Karakükçü, Ekrem Ünal
12:00 - 12:10 PIEZ01 Mutasyonuna Bağlı Herediter Stomatositoz Tanısı Alan İki Kardeş Olgu
Çağrı Coşkun, Fatma Gümrük, Şule Ünal
12:10 - 12:20 Nadir ve Ölümcül Bir Hemofili Komplikasyonu: Spinal Epidural Hemoraji
Barış Yılmaz, Mustafa Sakar, Ahmet Koç
12:20 - 12:30 Pansitopeni Ayırıcı Tanısında Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri ve Ekulizumab Tedavisi
Hikmet Gülşah Tanyıldız, Şifa Şahin, Serap Karaman, Deniz Tuğcu, Ayşegül Ünüvar, Zeynep Karakaş
12:30-12:40 Kapanış ve Dilekler
12:40-13.30 Öğle Yemeği